Välkommen till medlemssidan. Logga in med användarnamnet "medlem". Lösenordet är samma som på den gamla sidan.

Den utökade Medlemsinformation December 2018 finns nu på medlemssidan som PDF

Styrelsen önskar alla

En God Jul och Ett Gott Nytt År

Sensommarinformation, förmötesnotat och blankett för GPDR finns nu på

medlemssidan under Dokument

Styrelsen önskar alla en fin höst!

 

Den utökade Medlemsinformation December 2018 finns nu på medlemssidan som PDF under dockument.

Styrelsen önskar alla andelsägare

En God Jul och ett Gott Nytt år

Styrelsens ambition har varit att få klart ett medlems godkänt GDPR-register över veckor och stugor i avsikt att underlätta inbördes byten och annan kommunikation till början av 2019.

På grund av program uppdateringar på våra databasprogram har det blivit ett mer omfattande arbete med att få ordning på registret så det kommer senare under våren. 

Vänliga hälsningar Styrelsen

Underkategorier

  • Startsida medlem

     

    Välkommen till medlemssidan!

    På denna sida ges fortlöpande information för föreningens medlemmar.