Välkommen till medlemssidan. Logga in med användarnamnet "medlem". Lösenordet är samma som på den gamla sidan.

Välkommen till Brf. Fjällsäterns årsmöte 2019 på Furuvik Havshotell, Furuvik, strax utanför Gävle.

Under på höger sida hittar Du Kallelse, revisionsberättelse, årsredovisning för 2018 och valberedningens förslag samt lite längre ner protokoll föregående år.

Årsmötesprotokollet från 2019-05-11 har justerat och ligger först under dokument.

Styrelsens ambition har varit att få klart ett medlems godkänt GDPR-register över veckor och stugor i avsikt att underlätta inbördes byten och annan kommunikation till början av 2019.

På grund av program uppdateringar på våra databasprogram har det blivit ett mer omfattande arbete med att få ordning på registret så det kommer senare under hösten. 

Vänliga hälsningar Styrelsen

Underkategorier

  • Startsida medlem

     

    Välkommen till medlemssidan!

    På denna sida ges fortlöpande information för föreningens medlemmar.