Välkommen till medlemssidan. Logga in med användarnamnet "medlem". Lösenordet är samma som på den gamla sidan.

Medlemsinformation December 2019 finns nu på medlemssidan som PDF

Styrelsen önskar alla

En God Jul och Ett Gott Nytt År

med många trevliga upplevelser i

Fjällsätern och Tänndalen under 2020

En kortfattad Information om de nya reglerna avseende laddning, jordfelsbrytare och användning av uttag för elfordonsladdning finns under Dokumenr.

En höstinformation från styrelsens arbetsvecka sept/okt finns också här.

Årsmötesprotokollet från 2019-05-11 har justerat och ligger senare under dokument.

Styrelsens ambition har varit att få klart ett medlems godkänt GDPR-register över veckor och stugor i avsikt att underlätta inbördes byten och annan kommunikation till början av 2019.

På grund av program uppdateringar på våra databasprogram har det blivit ett mer omfattande arbete med att få ordning på registret så det kommer senare under hösten. 

Vänliga hälsningar Styrelsen

Underkategorier

  • Startsida medlem

     

    Välkommen till medlemssidan!

    På denna sida ges fortlöpande information för föreningens medlemmar.