Välkommen till medlemssidan. Logga in med användarnamnet "medlem". Lösenordet är samma som på den gamla sidan.

Årsmötet på Sundbyholms Slott den 3 oktober har genomförts med 27 deltagare.

Protokoll och förmötesanteckningar finns som PDF på medlemssidan till höger.

Styrelsen

December utskicket 2020 finns nu till vänster som PDF.

Styresen önskar alla medlemmar

God Jul och ett Gott Nytt år

Bostadsrättsföreningen Fjällsätern skjuter upp Årsmöte till den 3 oktober.

Fjällsäterns styrelse har med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19) tagit

beslutet att skjut upp det planerade maj-årsmötet till lördagen den 3 oktober. Mötet

kommer att bli på samma plats Sundbyholms Slott. Kallelse kommer via posten de närmaste

veckorna. Inbjudan och dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse, motioner och

motionssvar finns som PDF på medlemssidan till höger.

Styrelsen

Underkategorier

  • Startsida medlem

     

    Välkommen till medlemssidan!

    På denna sida ges fortlöpande information för föreningens medlemmar.