Välkommen till medlemssidan!

På denna sida ges fortlöpande information för föreningens medlemmar.

 

 Den utökade Medlemsinformation December 2018 finns nu på medlemssidan som PDF under dockument.

Styrelsen önskar alla andelsägare

En God Jul och ett Gott Nytt år