Välkommen till medlemssidan. Logga in med användarnamnet "medlem". Lösenordet är samma som på den gamla sidan.

Årsmötet på Sundbyholms Slott den 3 oktober har genomförts med 27 deltagare.

Protokoll och förmötesanteckningar finns som PDF på medlemssidan till höger.

Styrelsen

Bostadsrättsföreningen Fjällsätern skjuter upp Årsmöte till den 3 oktober.

Fjällsäterns styrelse har med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19) tagit

beslutet att skjut upp det planerade maj-årsmötet till lördagen den 3 oktober. Mötet

kommer att bli på samma plats Sundbyholms Slott. Kallelse kommer via posten de närmaste

veckorna. Inbjudan och dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse, motioner och

motionssvar finns som PDF på medlemssidan till höger.

Styrelsen

Styrelsens ambition har varit att få klart ett medlems godkänt GDPR-register över veckor och stugor i avsikt att underlätta inbördes byten och annan kommunikation till början av 2019.

På grund av program uppdateringar på våra databasprogram har det blivit ett mer omfattande arbete med att få ordning på registret så det kommer senare under hösten. 

Vänliga hälsningar Styrelsen

Underkategorier

  • Startsida medlem

     

    Välkommen till medlemssidan!

    På denna sida ges fortlöpande information för föreningens medlemmar.