Medlemsinformation för Julen 2016 finns under dokument på medlemssidans vänstra kant. Där hittar Du också Ekonomisk prognos för 2016, sammanställning av budget för 2017 ligger sist.

Styrelsen önskar Er alla en God Jul och Ett Gott Nytt år