Kallelse för Årsmöte 2016 med Eckerölinjen med start från Grislehamn 2016-05-21 finns på medlemssidan

Under Dokument på höger sida hittar Du revisionsberättelse, årsredovisnin för 2015 samt protokolll föregående år.