December utskicket 2020 finns nu till vänster som PDF.

Styresen önskar alla medlemmar

God Jul och ett Gott Nytt år