Bostadsrättsföreningen Fjällsätern skjuter upp Årsmöte till den 3 oktober.

Fjällsäterns styrelse har med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19) tagit

beslutet att skjut upp det planerade maj-årsmötet till lördagen den 3 oktober. Mötet

kommer att bli på samma plats Sundbyholms Slott. Kallelse kommer via posten de närmaste

veckorna. Inbjudan och dagordning, årsredovisning, revisionsberättelse, motioner och

motionssvar finns som PDF på medlemssidan till höger.

Styrelsen