Välkommen till Brf. Fjällsäterns årsmöte 2019 på Furuvik Havshotell, Furuvik, strax utanför Gävle.

Under på höger sida hittar Du Kallelse, revisionsberättelse, årsredovisning för 2018 och valberedningens förslag samt lite längre ner protokoll föregående år.

Årsmötesprotokollet från 2019-05-11 har justerat och ligger först under dokument.