En kortfattad Information om de nya reglerna avseende laddning, jordfelsbrytare och användning av uttag för elfordonsladdning finns under Dokumenr.

En höstinformation från styrelsens arbetsvecka sept/okt finns också här.

Årsmötesprotokollet från 2019-05-11 har justerat och ligger senare under dokument.