Styrelsens ambition har varit att få klart ett medlems godkänt GDPR-register över veckor och stugor i avsikt att underlätta inbördes byten och annan kommunikation till början av 2019.

På grund av program uppdateringar på våra databasprogram har det blivit ett mer omfattande arbete med att få ordning på registret så det kommer senare under hösten. 

Vänliga hälsningar Styrelsen