Den utökade Medlemsinformation December 2018 finns nu på medlemssidan som PDF under dockument.

Styrelsen önskar alla andelsägare

En God Jul och ett Gott Nytt år