Sensommarinformation, förmötesnotat och blankett för GPDR finns nu på

medlemssidan under Dokument

Styrelsen önskar alla en fin höst!