Årsmötesprotokollet finns att läsa på Medlemssidan.

Styrelsen